„Tma je dobrá na to, aby sme videli hviezdy.“

Sestra Justína

Fotograf Timotej Križka niekoľko rokov navštevoval ženy aj mužov, väzňov svedomia, ktorí na sklonku svojho života hovorili o rokoch vo väzení počas komunizmu. Za to, že sa stretávali, študovali alebo len jednoducho žili podľa svojho presvedčenia.

 

Z návštev vznikli fotografické portréty a rozhovory o utrpení, svetle, pokoji, svedomí a nekonečnej slobode.

 

Dnes z týchto dvadsiatich piatich svedkov žijú len niektorí - o to vzácnejšie sú teraz, v tridsiate výročie našej slobody, príbehy ich tvárí a životov.

Súčasťou projektu je kniha fotografií a svedectiev, a inštalácia v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave počas Novembra a Decembra 2019, aj naša facebooková stránka.