korec2.jpg

Kardinál Ján Chryzostom Korec. 36-ročný biskup odsúdený za velezradu na 12 rokov. Pankrác, Ruzyně, Valdice, Leopoldov, Ilava. Prepustený po 8 rokoch.

„Povedal som si, že som v rukách Božích. A to sú dobré ruky. V nich som sa cítil veľmi spokojný a slobodný. To bola moja jediná istota za tých štyridsať rokov."

Počas dní ľudia vídali Jána Chryzostoma Korca v montérkach, ruky mal od čiernej vazelíny. Cez deň vo výťahových šachtách, v špine a prievane, sprístupňoval ľahšiu cestu k ľudskému domovu. Po nociach hľadal prístupové cesty pre duše k domovu nebeskému.

Dlho do noci sa venoval ľuďom, ktorí za ním chodili do petržalského bytu. Tam sa museli zhovárať cez kovovú rúru, ktorá znemožňovala zachytávať obsah slov početným mikrofónom, ktoré sa našli v jeho byte.

 

„Dožil som sa deväťdesiat rokov, čo som nepredpokladal. Pán Boh ma zatiaľ udržuje. Stále môžem šíriť to, čo som si zaumienil roku 1939, žiť ad majorem Dei gloriam. A to je dobrý cieľ života."