Kočiš.jpg

Mons. Eugen Ján Kočiš.  32-ročný kňaz odsúdený za rozvracanie republiky.

4 roky odňatia slobody. Prešov, Pankrác a Tmavý důl v Rtyni v Podkrkonoší.

Sloboda, to je vietor Boží.

„Pri vstupe do šachty každého prehľadávali, či nemá zápalky. Bol tam metán a hovorili, že hrozí výbuch.

 

Ja som mal so sebou liturgikon a nádobku – čašu. Na chodbe boli dvojmetrové drevá. Vrchné drevo bolo od uhoľného prachu, to sme zhodili, pod ním už bolo čisto. Kahance boli ako sviečky.

 

Banské chodby boli dlhé a zďaleka bolo vidno svetlo, keď prichádzali dozorcovia, tak sme to všetko stihli schovať. Za košeľou na chrbte som všetko prepašoval, aj víno, aj kúsok chlebíka. Bolo to schované v uhoľnom prachu.

 

Päťstošesť metrov pod zemou som slúžil omšu. Nikto nám na to neprišiel. Mal som aj miništranta."