Muzikova2.jpg

Františka Múziková. 26-ročná zdravotná sestra odsúdená na 2 roky väzenia.

Nitra, Pankrác a Želiezovce. Po 1 a pol roku prepustená na slobodu.

„Bola som členka ilegálnej skupiny, ktorá bola proti socialistickému zriadeniu.

O náboženstve ani Ň. Nič. Tak sme rozvracali republiku. Oni mali republiku, ktorú chceli mať chránenú totalitne. A my sme to nepochopili."

Keď sa väzenský lekár dozvedel, že Františka bola zdravotná sestra, tak si ju nechal na operačke ako výpomoc. Bolo tam teplejšie a zároveň mohla uplatniť aj svoje skúsenosti z civilného života.

 

„Robili sme každý deň. Väzni sa kaličili. Stále prehĺtali cudzie telesá a my sme im ich museli vyberať." Bola to cesta, ako sa mohli väzni vyhnúť ťažkej práci. Nešlo o to, že si chvíľku mohli oddýchnuť na nemocničnom lôžku, ale hlavne mohli byť v suchom, teplom a čistom prostredí. Bola to dovolenka. A tak pre väčšie pohodlie ohrozili aj svoj život tým, že prehĺtali rôzne drôty a iné predmety, čo mali po ruke.

 

„Z jedného väzňa sme vybrali súčiastky z bicykla. Doteraz neviem, ako sa mohol k niečomu takému dostať.“