Tento projekt a vydanie knihy Pokojní v nepokoji je možné len vďaka podpore organizácií a ľudí, ktorí uverili pred tým, než uvideli.

Ďakujeme týmto našim dobrodincom:

  Biskupstvo Nitra

  Fedrigoni papers

  Fond na podporu umenia

  Maind, s.r.o.

  Martinus, s.r.o.

  OZ Nenápadní hrdinovia

  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

  Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska

  Združenie zberateľov historických vozidiel

 

  Andrej Rusnák, Anton Zajac, Daniel Porázik,

  Ľubomír Šatka, Martin Florián, Michal Baláž,

  Robert Kováč, Tomáš Hasala