AndrejKonc3.jpg

Andrej Konc. 28-ročný bohoslovec, internovaný v pracovných táboroch. V roku 1961 odsúdený za ilegálne štúdium teológie. Valdice.

“Človek je bezhraničnou slobodou obdarený, keď je niečím obmedzený. Fyzicky môže byť obmedzený, ale o slobodu ducha, o to nemôže obrať človeka ani väzenie.”

„Keď ma brali z Vlčieho hrdla do väzenia, lúčil som sa s kňazstvom.

 

Prišiel som do Valdíc. Tam som mal svojho predstaveného ako spoluväzňa. Mal právo dať povolenie na vysviacku. Bol tam uväznený aj biskup, Ján Chryzostom Korec, ktorý ma mohol vysvätiť. Tam sa splnil ten môj sen z detstva.” 

A tak 31. marca 1962 štyridsaťročný bohoslovec Andrej našiel svetlo.

 

Na chodbe pri umývaní podlahy bol biskupom Korcom tajne, pod prísahou mlčania, vysvätený za kňaza.

 

Na väzenskej chodbe. Vo väzenských šatách. S handrou v ruke. Absolvoval tú najväčšiu školu. A zložil tú najdôležitejšiu skúšku…